നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം!!!

ബിജു എന്ന സുഹൃത്തിലൂടെയാണ് പൂനെയിൽ താമസിക്കുന്ന വിനീത നന്തികേശത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 2020 നവംബർ 28ന്.

ഓയിലിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളായിരുന്നു വിനീതയ്ക്ക്. പലവട്ടം വിളിച്ചു സംസാരിച്ചുറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

ഇന്നിപ്പോ ദാ റിവ്യൂ എത്തി.
നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം 💐

നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം!!!

9 thoughts on “നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയം!!!

  1. Hi madam I want to know more your oil I have so much dandruff and hair fall after my delivery even it turned to be more dry n frizzy so this herbal oil can work on my hair bcoz previously I used pure coconut oil but rather than controlling my hairs began to fall more so I have genuine opinion . My hair is sensitive depending on this can use ur product

  2. This oil is not currently available in amazon..tell me how to buy this..i stay at palakkad..is this available in any outlets in palakkad? Waiting for the response

  3. njan together keralam enna youtube channel vazhiyanu nandhikesam oil ne kurichu reviews kandathu appol thanne vidhya chehciyumayi contact cheidhu oil vangikkan thudangi ende family um use cheyyunun njanippo 4 bottles vangi use cheidhu kazhinju good result for my hair, nalla growth indu ippo njan nandhikesam shampoo use cheidhitundu its also good thank s a loots vidhya chechi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top